Tryghed i pasning

Vi skal tilbyde vores børn de bedst mulige rammer for udvikling og vækst, og vi skal sikre det pædagogiske personale rammerne for meningsfyldt pædagogisk arbejde.

Jeg vil arbejde for:

• Mere personale i vores daginstitutioner, og en højere andel af pædagoger
• Mindre dokumentation og administrativt arbejde væk fra børnene
• Modernisering af vores institutioner for bedre pladsforhold, indeklima og færre sygedage