Skoler der udvikler

Vi skal styrke og udvikle Hørsholms skoler, så eleverne er bedst muligt klædt på til at møde fremtidens udfordringer. Vi skal sikre høj faglighed, trivsel, og fællesskab for alle børn.

Jeg vil arbejde for:’

• Kortere skoledage til gavn for både børn og forældre
• Midler til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter, herunder teknologi som f.eks. programmering og kodning
• Renovering af skolerne, så klasserum og faciliteter bedre afspejler den moderne skole
• Investering i en sammenhængende indsats for bedre inklusion, så skolerne kan imødekomme børn og unges forskellige behov