Ordentlig ældrepleje

Hørsholms plejekrævende ældre skal have et trygt, værdigt, og meningsfuldt liv. Kommunens tilbud skal udvikles i dialog med borgerne, og hjælpen skal målrettes dem, som trænger mest

Jeg vil arbejde for:

·         Værdighed i ældreplejen

·         At byens seniorer skal have gode muligheder for et aktivt og socialt liv.

·         At vi benytter velfærdsteknologi til at sikre flere varme hænder

·         Færre dokumentationskrav